Dietetyka


Jest nauką związaną z wiedzą na temat racjonalnego żywienia człowieka. Dieta ma ścisły związek z fizjologią człowieka, higieną, biochemią, epidemiologią, patofizjologią, medycyną zapobiegawczą i kliniczną oraz technologią przygotowywania pożywienia. Do głównych kierunków badań dietetyki należą przede wszystkim wpływ składników pożywienia na funkcje komórek, narządów, układów oraz całego organizmu.

Dietetyka

Jest nauką związaną z wiedzą na temat racjonalnego żywienia człowieka. Dieta ma ścisły związek z fizjologią człowieka, higieną, biochemią, epidemiologią, patofizjologią, medycyną zapobiegawczą i kliniczną oraz technologią przygotowywania pożywienia. Do głównych kierunków badań dietetyki należą przede wszystkim wpływ składników pożywienia na funkcje komórek, narządów, układów oraz całego organizmu.

Rola żywienia w powstawaniu i profilaktyce chorób m.in. cywilizacyjnych. Współczesna dietetyka jest wykorzystywana w tzw. dietoterapi, czyli żywieniu leczniczym, często równocześnie z innymi metodami w leczeniu chorób np. układu krążenia na tle miażdżycy. Chodzi głównie o eliminowanie z diety produktów bogatych w tłuszcze i cholesterol. Dietetyka bada także procesy zapobiegania chorobom np. nowotworom jelita grubego – jest to dieta ze znacznym udziałem błonnika.

W Polsce problemami dietetyki zajmuje się Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, wyznaczony przez WHO na Centrum Współpracy Światowych Organizacji Zdrowia do Spraw Żywienia. Badania z zakresu żywienia prowadzą także zakłady nauk i kliniki akademii medycznych oraz Instytut Żywienia Człowieka przy SGH.

Do osiągnięć praktycznych dietetyki w Polsce należy opracowanie norm żywienia dla poszczególnych grup ludności, monitorowanie spożycia żywności, badanie przemian kwasów tłuszczowych w organizmie, badanie roli żywienia w powstawaniu, profilaktyce i leczeniu miażdżycy i otyłości, opracowanie tabel wartości odżywczych produktów żywnościowych.